Is het verplicht om een werkmaterieelverzekering af te sluiten?

Ja, het is verplicht om minimaal een WA verzekering af te sluiten. Zwaar materieel zoals vorkheftrucks, graafmachines en tractoren moeten volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) verzekerd zijn voor aansprakelijkheid.

Meer antwoorden

Heeft u nog geen antwoord op uw vraag?

Neem dan contact met ons op.
Vestiging Nijmegen