WGA-eigenrisicodragersverzekering

WGA-eigenrisicodragersverzekering

Uw werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Na twee jaar ziekte krijgen zij een arbeidsongeschiktheidsverzekering vanuit het UWV waarvoor de kosten voor rekening van u als werkgever komen middels de WIA-premie die u betaalt. De WIA bestaat uit twee afzonderlijke regelingen, te weten de WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) en de IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsgeschikten). 

Wat is een WGA-eigenrisicodragersverzekering?

De WGA-eigenrisicodragersverzekering is een verzekering voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA. U bent als werkgever standaard verzekerd bij het UWV. Maar u kunt ervoor kiezen eigenrisicodrager te worden. Dat betekent dat u de WGA-uitkeringen van uw werknemers zelf betaalt. Dat doet u voor een periode van maximaal tien jaar. Met een verzekering voor WGA-eigenrisicodragers krijgt u een vergoeding voor deze uitkeringen.

Wat wordt onder een eigenrisicodragersverzekering vergoed?

De WGA-eigenrisicodragersverzekering vergoed de kosten die de werkgever maakt wanneer deze zelf de WGA-uitkeringen betaalt aan werknemers die voor een deel arbeidsongeschikt zijn. Omdat ze maar voor een deel arbeidsongeschikt zijn, werken deze werknemers misschien wel een deel van de week. Ze doen werk dat ze nog kunnen doen. U krijgt ook een vergoeding voor de uitkeringen aan werknemers die volledig, maar niet-duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Niet-duurzaam betekent dat er uitzicht is op herstel.

Waarom kiezen voor eigen risico dragen?

Het kan voor u als bedrijf gunstig uitpakken om eigenrisicodrager te zijn voor de WGA. U betaalt dan aan UWV een lagere basispremie en met de uitgespaarde kosten kunt u aan de verplichtingen voor de WGA voldoen. Het risico voor het uitbetalen van de WGA-uitkering aan uw werknemers legt u hierbij neer bij de verzekeraar waar u middels uw WGA-eigenrisicodragersverzekering premie voor betaalt.

Meer weten over: WGA-eigenrisicodragersverzekering?

Als u hierover nadenkt, is het van groot belang om de financiële risico’s, consequenties én verplichtingen voor uw als werkgever samen met een expert in kaart te brengen.

Hoe word ik eigenrisicodrager?

De WGA-eigenrisicodragersverzekering is voor werkgevers die zelf de WGA-uitkeringen (willen gaan) betalen. Om eigenrisicodrager voor de WGA te kunnen worden, moet u toestemming vragen aan de Inspecteur van de Belastingdienst. Hoe gaat dat in zijn werking? Nadat de verzekeraar u als eigenrisicodrager accepteert, stuurt hij een garantieverklaring aan de Inspecteur van de Belastingdienst. Met deze verklaring staat de verzekeraar garant voor de WGA-uitkering die uw werknemers krijgen, zelfs als uw bedrijf failliet gaat. U stuurt de aanvraag om eigenrisicodrager voor de WGA te worden op tijd naar de Belastingdienst. Pas daarna geeft de inspecteur u toestemming om eigenrisicodrager voor de WGA te worden.

Wilt u een WGA-eigenrisicodragersverzekering afsluiten?

Denkt u erover na om WGA-eigenrisicodrager te worden en wilt u de mogelijkheden van WGA-eigenrisicodragersverzekeringen bespreken? Een zakelijk adviseur van Gana Adviesgroep staat u graag bij met advies over een WGA-eigenrisicodragersverzekering. Zoek vandaag nog contact met Gana Adviesgroep.

De voordelen van een WGA-eigenrisicodragersverzekering

Veelgestelde vragen WGA-eigenrisicodragersverzekering

Is het voor mijn bedrijf interessant om een WGA-eigenrisicodragersverzekering af te sluiten?

WGA betekent: werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten en is een onderdeel van de WIA. De WGA-eigenrisicodragersverzekering is een verzekering voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA. ...

Waarom zou ik kiezen voor een WGA-eigenrisicodragersverzekering?

Wanneer u kiest voor een WGA-eigenrisicodragersverzekering betaalt u een lagere basispremie aan het UWV. Daarbij legt u het risico voor het uitbetalen van de WGA-uitkering ...

Is het voor mij interessant om eigenrisicodrager te zijn voor de WGA?

Dit is heel erg afhankelijk van uw situatie. Het is belangrijk om alle financiële risico’s consequenties en verplichtingen in kaart te brengen. Een adviseur van ...

Is een WGA-eigenrisicodragersverzekering verplicht?

Nee, deze is niet verplicht. Al uw werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WGA-eigenrisicodragersverzekering is een verzekering ...