Kwaliteit/keurmerken

Het kan u niet ontgaan zijn: financiële dienstverleners zijn het afgelopen jaar veelvuldig in de media geweest. En helaas niet altijd op een positieve manier. Soms is dat terecht, maar in andere gevallen wordt er wel eens een overhaaste conclusie getrokken. Dat heeft tot gevolg dat verzekeraars en banken met argwaan worden bekeken. Soms is een jarenlange vertrouwensband zelfs helemaal weg.

Open en transparant

Wij vinden dat verzekeraars, banken en alle andere financiële dienstverleners uw belang moeten dienen. Wij zien dat als een zorgplicht.

Onafhankelijk

Wij zijn ervan overtuigd dat onze onafhankelijkheid daar onmisbaar voor is. Natuurlijk kunt u ook bij uw huisbank naar buiten wandelen met een goede verzekering of hypotheek. Maar misschien past een verzekering van een andere verzekeraar/bank toch beter bij u. Een verzekeraar/bank zal u echter niet een verzekering van een concurrent verkopen. Wij zijn niet beperkt tot het aanbod van één dienstverlener en onze aangesloten adviseurs baseren hun dienstverlening op een ongebonden selectieve bemiddeling.

Keurmerken/vergunningen

In Nederland zijn een aantal instanties die de financiële dienstverleners toetsen en begeleiden. Is een adviseur aangesloten of beoordeeld door een of meer van deze instanties, dan kunt u er van op aan dat men voldoet aan de door hun gestelde eisen. Hieronder vindt u meer informatie over deze instanties.

afm.nl

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) voert de Wet financieel toezicht (Wft) uit en houdt toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Controleer of een financiële dienstverlener geregistreerd is bij de AFM en een wettelijke vergunning heeft om te adviseren en te bemiddelen in financiële diensten.

 

Wij hebben een vergunning verkregen van de AFM en ons vergunningsnummer is 12008266.

www.kifid.nl

Financiële dienstverleners besteden voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van de dienstverlening. Veel adviseurs hebben een interne klachtenprocedure of zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) en onderschrijven het hierbij geldende reglement. Heeft u een klacht over uw financiële dienstverlener, kunt u deze hier melden. Ons Kifid nummer is 300.005093.

www.adfiz.nl

Ons kantoor is lid van Adfiz,de grootste branchevereniging van onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland. Financieel dienstverleners die lid zijn van Adfiz kiezen er voor zich kwalitatief te onderscheiden. Zij kiezen er met hun lidmaatschap actief en vrijwillig voor te voldoen aan een aantal lidmaatschapseisen, die hen onderscheidend maken in de markt en die de consument meer zekerheid geven. Zij onderwerpen zich onder meer aan gedragscodes op het gebied van onafhankelijkheid van advies en integriteit.

www.registermakelaarinassurantien.nl

De afkorting RMiA staat voor Registermakelaar in Assurantiën. Iedere makelaar in assurantiën die de titel registermakelaar in assurantiën (RMiA) draagt, heeft zich bewezen in gedrag en vakbekwaamheid op een niveau dat ver boven de wettelijke eisen ligt. De RMiA is professioneel en onafhankelijk en onderwerpt zich aan strenge eisen met het doel u te voorzien van een passend verzekeringsadvies. De RMiA is niet alleen uw adviseur, maar ook zakenpartner en gesprekspartner als het aankomt op op het adviesproces, de analyse, het afsluiten van de verzekering en het afwikkelen van schadeclaims. De RMiA herkent u aan het RMiA-logo in zijn uitingen. Hierdoor weet u dat u te maken heeft met een professionele en onafhankelijke adviseur die een financieel advies geeft dat past bij uw belangen.

www.registerpensioenadviseur.nl

Het RPA is een erkenningsregeling dat onder toezicht staat van de Stichting Assurantie Registratie (SAR). Bij het RPA zijn onafhankelijke pensioenadviseurs ingeschreven. Het RPA staat voor deskundigheid, integriteit en praktijkervaring. Professioneel gedrag is een essentiële waarde en hiertoe onderschrijft de RPA het beroeps- en tuchtreglement van de SAR.

ffp.nl

Financieel planners die zijn aangesloten bij FFP, en daarmee zijn opgenomen in het FFP-certificeringsregister, onderscheiden zich door kwaliteit, deskundigheid en betrokkenheid. Een gecertificeerd financieel planner met het keurmerk FFP en/of CFP® is in staat om u integraal te adviseren over uw financiële situatie en toekomst.

www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl

De SEH, een onafhankelijke stichting, is opgericht met als doel om u te voorzien van het beste financieel advies en om de vakbekwaamheid van adviseurs op een hoog niveau te brengen en te houden. Alle Erkend Adviseurs hebben wettelijke diploma's, volgen jaarlijks verplichte opleidingen en moeten voldoen aan strenge gedragsregels.

www.hypothecairplanner.nl

De NVHP bewaakt het kwaliteitslabel ‘Erkend Hypothecair Planner, EHP’. Dit label wordt gevoerd door hypotheekadviseurs op HBO-niveau die de opleiding EHP met goed gevolg hebben afgerond. Zij hebben aan de vereniging laten zien dat zij ervaren en deskundig zijn in het geven van adviezen op het gebied van hypothecaire planning. Zij houden deze kennis jaarlijks op peil d.m.v. PE-opleidingen.

www.nivre.nl/gelieerde-registers/register-cooerdinator-fraudebeheersing

Het NIVRE beheert het Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF). Het RCF is te vergelijken met de branches van het NIVRE, zoals bijvoorbeeld schade-experts, risicodeskundigen en toedrachtonderzoekers.

Met dit register wordt de kwaliteit in de fraudeaanpak door verzekeraars naar een hoger plan getild en de functie van Coördinator Fraudebeheersing verder geprofessionaliseerd.

rviregister.nl

Leden van het RVI-register zijn in staat Employee Benefits en/of Verzuim adviezen te geven op het hoogste kwaliteitsniveau. Op deze manier levert dit register een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering en –borging  van EB-adviseurs en verzuimspecialisten. Door middel van Permanente Educatie blijven zij op de hoogte van alle trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied.

www.adviseurduurzaamwonen.nl/home

Een aantal geldverstrekkers, intermediairs en opleiders heeft het initiatief genomen om het belang van verduurzaming van de eigen woning nog beter bij de consument onder de aandacht te brengen. Deze partijen, verenigd in het Sectorcollectief Duurzaam Wonen, willen een versnelling tot stand brengen in de verduurzaming van de eigen woning door dat een integraal onderdeel te laten zijn van het hypotheekadvies. 

www.piapensioen.nl

De Vereniging van Pensioen- en Inkomensadviseurs (PIA) streeft na dat haar leden goed geïnformeerd blijven over hun vakgebied. De nadruk ligt dan ook op het organiseren van opleidingen voor haar leden. U bent dus verzekerd van een up to date advies.