Bij Gana Adviesgroep staat vertrouwen hoog in het vaandel. Wij proberen uw belangen zo goed mogelijk te behartigen, maar helaas wordt dit vertrouwen wel eens geschaad door een kleine groep klanten. Er is onderzoek gedaan naar verzekeringsfraude en daar kwam naar voren dat een op de drie mensen aangeeft wel eens verzekeringsfraude te hebben gepleegd. Dit heeft grote gevolgen, niet alleen voor ons, maar ook voor u als klant.

Wat verstaan wij onder fraude?

Onder fraude verstaat Gana Adviesgroep: 'het doelbewust benadelen van een verzekeraar om er zelf (of een ander) financieel beter van te (laten) worden'.

Een aantal herkenbare voorbeelden:

 • Niet de waarheid, maar een ander verhaal vertellen;
 • Meer opgeven dan gestolen is;
 • Een hoger bedrag opgeven dan de geleden schade;
 • Na een afgewezen schade nogmaals dezelfde schade melden met een ander verhaal;
 • Een nota vervalsen;
 • Een inbraak in scène zetten.

Wij gaan er altijd vanuit dat een schademelding helemaal klopt, maar soms hebben we het idee van niet. Daarom leggen wij elke schademelding zorgvuldig vast, om misverstanden te voorkomen. Als we denken dat er iets niet klopt, dan zijn wij verplicht om een onderzoek in te laten stellen.

Maatregelen

Als er fraude in het spel is kunnen er een aantal maatregelen genomen worden zoals:

 • Een schade niet vergoeden;
 • Een uitgekeerde schade terug laten betalen;
 • Extra gemaakte kosten in rekening brengen;
 • Een verzekering opzeggen;
 • Afscheid nemen van de fraudeur door al zijn verzekeringen op te zeggen;
 • Het melden van fraude op de zogenaamde waarschuwingslijst (registratie stichting Centraal Informatie Systeem). Hiermee waarschuwen we andere verzekeraars. Daardoor wordt het voor de fraudeur moeilijker zich tegen de normale premie te verzekeren;
 • Aangifte doen bij de politie;

Actieve fraudebestrijding

Uit onderzoek blijkt dat nagenoeg iedereen van mening is dat zij niet de dupe mogen worden van verzekeringsfraude. Via uw premie betaalt u namelijk mee aan het frauduleuze gedrag van anderen. Natuurlijk willen wij dit zo veel mogelijk voorkomen. Een belangrijke reden voor ons om actief aan fraudebestrijding te doen.

Mochten wij de verdenking hebben van verzekeringsfraude, zullen wij de klant per direct informeren en vragen om aanvullende gegevens om deze verdenking uit te kunnen sluiten.

Indien er aanvullende bepalingen gelden voor het fraudebeleid, vindt u deze bij de documenten.