Wat betekent de wet WBTR?

De WBTR is in gemaakt om het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Na jaren van incidenten en wantoestanden bij grote scholengemeenschappen en woningcorporaties wil de overheid voorkomen dat er nog meer stichtingen geschaad worden door wanbestuur, zelfverrijking en onverantwoord financieel beheer.  Door de WBTR veranderen de volgende punten:

  • naast interne en externe aansprakelijkheid u nu ook hoofdelijk aansprakelijk kunt zijn bij faillissement na onbehoorlijk bestuur; ook als een van de andere bestuursleden dit veroorzaakt heeft;
  • besluiten transparant en inzichtelijk moeten worden genomen;
  • beleid over tegenstrijdige belangen moet worden vastgelegd;
  • voor toezichthoudende organen van verenigingen en stichtingen dezelfde eisen gaan gelden als voor Raden voor Commissarissen van ondernemingen.

Meer antwoorden

Heeft u nog geen antwoord op uw vraag?

Neem dan contact met ons op.
Vestiging Nijmegen