Wat valt er nu precies onder een cyberverzekering?

Binnen een cyberverzekering is het mogelijk dat alle aansprakelijkheden gedekt worden die voortkomen uit:

  • Hacking
  • Systeeminbraak
  • Diefstal van privacygevoelige gegevens
  • Aansprakelijkheid aan derden bij o.a. het verspreiden van een virus
  • Gijzelen van data (afpersing)
  • Omzetverlies

Gana Adviesgroep kan u verder adviseren over welke mogelijkheden er zijn en de bijbehorende dekkingen.

Meer antwoorden

Heeft u nog geen antwoord op uw vraag?

Neem dan contact met ons op.
Vestiging Nijmegen