Compagnonverzekering

Ondernemingen kennen vaak meer dan een eigenaar of compagnon aan het roer. Samen runnen zij het bedrijf en verdelen de leidinggevende taken om de onderneming naar grote hoogten te tillen. Maar wat als één van de eigenaren van de onderneming onverwacht wegvalt? Vaak ontstaat dan een situatie waar de overgebleven partners voor veel beslommeringen komen te staan. Soms kan het zelfs de voortgang van de onderneming bedreigen. Uiteraard legt u in contracten vast wat te doen in een situatie als deze, maar u kunt zich ook verzekeren tegen de financiële risico’s die ontstaan door het plotseling overlijden van een compagnon.

Wat is een compagnonverzekering?

Een compagnonverzekering is een bijzondere vorm van een overlijdensrisicoverzekering. In deze bijzondere vorm sluiten de compagnons overlijdensrisicoverzekeringen af op elkaars leven. 

U betaalt dus premie op het leven van uw compagnon. Deze kruislingse afsluiting dient om te voorkomen dat u bij uitkering belast wordt met successierecht. De premie wordt immers niet onttrokken uit het vermogen van de overledene. Wel is van belang dat dit alles zorgvuldig vastgelegd is. Een compagnonverzekering vereist dus wel enige begeleiding en duidelijke afspraken.

Wat gebeurt er bij het overlijden van een mede-eigenaar?

Bij overlijden van een compagnon, vennoot of maat keert deze een verzekerd bedrag aan de achterblijvende compagnons. U kunt deze uitkering bijvoorbeeld gebruiken om het aandeel van de overleden compagnon over te nemen of een vervanger betalen. Bij een compagnonverzekering wordt u niet geconfronteerd met de financiële perikelen omtrent de nalatenschap van uw overleden zakelijk partner.

Meer weten over: Compagnonverzekering?

Wie kan een compagnonverzekering afsluiten?

Wanneer u gezamenlijk een bedrijf runt in de vorm van een BV, een VOF, een CV of een maatschap, komt u in aanmerking voor het afsluiten van een compagnonverzekering. Daarmee voorkomt u dat u bij overlijden van een van de compagnons voor vervelende situaties komt de staan die mogelijk uw bedrijfsvoering in gevaar brengen.

Belangrijk: tussentijds toetsen van een compagnonverzekering

Een bedrijf is continu in beweging. Hopelijk groeit u samen tot grote hoogten. Hierdoor is een compagnonverzekering ook een verzekering die regelmatig getoetst en mogelijk aangepast moet worden. Wanneer uw financiële positie als bedrijf verandert, wanneer een nieuwe partner toetreedt of wanneer u wijzigt in strategie. Wanneer u als bedrijf aandelen uitgeeft, heeft dit ook invloed op uw compagnonverzekering. Laat bij wijzigingen in de bedrijfsvoering uw verzekeringsportfolio dus nalopen door een expert om de risico’s te beperken.

Een compagnonverzekering afsluiten?

Heeft u nog geen compagnonverzekering en wilt u de mogelijkheden voor uw gezamenlijke onderneming onderzoeken? Verandert er iets in uw bedrijfsvoering en wilt u weten of uw reeds afgesloten compagnonverzekering nog voldoet? Wij helpen u graag. Neem contact op met een zakelijk adviseur van Gana Adviesgroep voor een afspraak.

De voordelen van een compagnonverzekering

Veelgestelde vragen Compagnonverzekering

Wat is nu eigenlijk een compagnonsverzekering?

Een compagnonsverzekering is een zakelijke overlijdensrisicoverzekering voor compagnons en andere zakelijke partners. In veel gevallen wordt de compagnonsverzekering afgesloten om zekerheid te bieden dat ...

Waarom moet de compagnonverzekering regelmatig getoetst worden?

Een bedrijf verandert. Er worden aankopen gedaan, personeel aangenomen, er zijn continu dingen die veranderen. Hierdoor moet er regelmatig gekeken worden of de compagnonverzekering nog ...

Welke bedrijfsvormen komen in aanmerking voor een compagnonverzekering?

Wanneer u samen een bedrijf opzet en kiest voor een BV, VOF, CV of maatschap dan komt u in aanmerking voor het afsluiten van een ...